disiClean Antibakteriálny gél na ruky 10L - LE 'CARE - Vaša kozmetika online
23%zľava

Na sklade

disiClean Antibakteriálny gél na ruky 10L

175,00  135,00 

Katalógové číslo: 05638 Kategórie:
Zdielať:

disiClean Antibakteriálny gél na ruky 10L

Antibakteriálna emulzia na hygienickú dezinfekciu rúk a pokožky s baktericídnou účinnosťou.

Účinná látka: Etanol (50g/100g) a Propán-2-ol (10g/100g).

Návod na použitie (Hygienická dezinfekcia rúk): 5 ml prípravky vtierať po dobu 1 min do suchých rúk až po zápästie.

Skladovanie: Skladujte v originálnych obaloch na suchom mieste pri teplote 5-25°C. Chráňte pred priamym slnečným žiarením a mrazom. Používajte biocídy bezpečným spôsobom.

Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku. Bezpečnosť a prvá pomoc: H226 Horľavá kvapalina a pary. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. P233 Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.P301+P330+P331: PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.

Obsahuje: Alcohol, Aqua, Isopropyl alcohol, Glycerin, Parfum, Hydrogen Peroxide

Dátum expirácie: 24 mesiacov od dátumu výroby.

Obsah, dátum výroby a číslo šarže: Uvedené na obale.

Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.

Buďte prvý, kto ju napíše “disiClean Antibakteriálny gél na ruky 10L”

Súvisiace produkty